Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING KWT Waterbeheersing

1) Inleiding

 • Deze verklaring beschrijft het beleid van KWT Waterbeheersing (KvK 39063915) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
 • KWT Waterbeheersing biedt onder andere via haar websites verschillende diensten aan, zoals @@. Daarbij verwerkt @ ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). KWT Waterbeheersing werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen, zoals @@.
 • KWT Waterbeheersing gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. KWT Waterbeheersing houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2) Contact met KWT Waterbeheersing

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met KWT Waterbeheersing wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Nederlandse vestiging:
Telefonisch: +31(0)321 33 55 66 (maandag  tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur)
E-mail: 
info@kwtgroup.nl
Post: Wentelploeg 42
8256 SN Biddinghuizen

Belgische vestiging:
Telefonisch: +32(3)309 06 57 (maandag  tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur)
E-mail: info@kwtmilieu.be

Post: Merksplassesteenweg 95 bus 3
B-2310 Rijkevorsel

3) Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter. KWT Waterbeheersing verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die KWT Waterbeheersing verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt. KWT Waterbeheersing verwerkt bijvoorbeeld alleen uw mailadres indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief.

4) Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die KWT Waterbeheersing aanbiedt, kan KWT Waterbeheersing de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 1. naam;
 2. adresgegevens;
 3. telefoonnummer;
 4. e-mailadres;
 5. functie/beroep;
 6. geboortedatum;
 7. gebruikersnaam;
 8. geslacht;
 9. technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s);
 10. @@@ overig

5) Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

 1. om het voor u mogelijk te maken diensten via de website(s) van KWT Waterbeheersing af te nemen op het gebied van @@ (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor KWT Waterbeheersing niet mogelijk om deze diensten uit te voeren);
 2. de inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
 3. marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
 4. evaluatie van evenementen en dienstverlening;
 5. uitvoeren van sollicitatieprocedures;
 6. om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website(s) van KWT Waterbeheersing ;
 7. om de website(s) van KWT Waterbeheersing te verbeteren.

6) Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 1. KWT Waterbeheersing stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, met uitzondering van @@ ten behoeve van @@.
 2. Indien KWT Waterbeheersing uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt KWT Waterbeheersing ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden [uitzonderingen, bijvoorbeeld waar toestemming is verleend?)].
 3. KWT Waterbeheersing zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

7) Beveiliging en bewaring

 1. KWT Waterbeheersing neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. KWT Waterbeheersing zorg er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
 2. KWT Waterbeheersing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat KWT Waterbeheersing uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien KWT Waterbeheersing uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8) Cookies en profilering

 1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van @ bezoekt.  Op de website(s) van KWT Waterbeheersing worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.
 2. Daarnaast kan KWT Waterbeheersing gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website(s) van KWT Waterbeheersing te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maakt KWT Waterbeheersing   gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. [Bij gebruik van andere cookies, dat hier uitwerken of in aparte cookieverklaring opnemen. Van welke overige diensten maakt @ gebruik?]

Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

9) Websites van derden

De website van KWT Waterbeheersing kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. KWT Waterbeheersing is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

10) Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Twitter, Linkedin en YouTube. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de  privacyverklaringen van Twitter, Linkedin en YouTube om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

11) Wijzigingen

KWT Waterbeheersing kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.  

12) Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om KWT Waterbeheersing een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

13) Klachten

KWT Waterbeheersing hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14) Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de naamloze/besloten vennootschap/stichting/vereniging @

Gebruik van de formulieren

Want to stay up to date?

What information do we process? Why do we process this?
E-mail * Om u op de hoogte te houden van nieuws en andere zaken die betrekking hebben op KWT Waterbeheersing.

Offerte KBR-U vuilrooster aanvragen

What information do we process? Why do we process this?
Naam Om u op persoonlijke wijze te benaderen. Deze gegevens worden automatisch verwijderd.
E-mailadres Om contact met u op te kunnen nemen en u de juiste informatie toe te sturen.
Telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen.

Offerte KKS kantelstuw aanvragen

What information do we process? Why do we process this?
Uw naam Om u op persoonlijke wijze te benaderen. Deze gegevens worden automatisch verwijderd.