Project

KWT KKS-PE kantelstuwen geplaatst in Duitsland

Project Hamburg – eigenaar: “Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA)”

Dit zijn compensatie gebieden, doorgaans voor dier- en plantensoorten (flora en fauna) die behoefte hebben aan natte natuurgebieden. Afhankelijk van de aanvoer van water naar het gebied, zoals Dove en de Grote-Elbe welke armen zijn van de Elbe rivier, hebben de kantelstuwen verschillende functies. Als er geen aanvoer is vanuit de eerder genoemde waterstromen functioneren ze als afsluiters, die het gebiedseigen water voor lange tijd insluiten in het gebied. Als er wateraanvoer is, regelen ze door de traploos instelbare hoogte, de wateraanvoer.

Het grote voordeel van kantelstuwen voor BUKEA, is de fijne instelbaarheid, waardoor de beheersbaarheid van water efficiënter is in het gebied dan met conventionele (vaste) overstorten of inlaten.  Bij de laatstgenoemde moest men meer mankracht inzetten om hetzelfde resultaat te bereiken. Daarnaast is de duurzame inzetbaarheid en mogelijk om (in de toekomst) te automatiseren een groot voordeel voor de lokale organisatie.

Video @ Gabriel Cranciun

Als er een watervoorziening is, zoals de Allermöher Wiesen, bieden de kantelstuwen de mogelijkheid om het water trapsgewijs het gebied in te laten. Hiermee lokt het overvliegende trekvogels, die het waterrijke gebied van bovenaf niet meer kunnen missen. Ook kan met het gebied afdammen, om schade door droogte aan de veengronden te voorkomen, maar ook om overtollig regenwater vast te houden als waterberging.