KVP Vispassage

Een vispassage kan worden ingezet om een barrière in een watergang, zoals een stuw of een gemaal, passeer baar te maken voor vissen.